Städer, Muséer, Gallerier

Lär dig känna valda attraktioner I städer. Se städer, gator och byggnader. Titta kort på attraktioner, muséer, gallerier, konst och gammal historia av London, St. Peterburg och Moskva. City, Metropolen omfattar en mängd av värdefull kulturhistoria med vilken de visar sin makt och attraherar tusen – och milliontals turister från hela världen

Städerna berättar sina historier på många sätt, men oftast är det historia om att klara sig och förnya. Städer har upplevt krig, katastrofer och epidemier och återhämtat sig. De skryter med sina många minnesmärken och konstverk och ståtliga byggnader. En stor del av konsten avspeglar elitens liv och ideal men där finns också fram vanliga folkets liv också. När vi kommer närmare nuförtiden finns det mera och mera konst om folket och dess liv.